TOZO programma

Heroriëntatie arbeidsmarkt

Stichting JobOn heeft eind 2020 een succesvolle pilot met de Gemeente Zaanstad waarbij we een programma hebben aangeboden aan ondernemers met een TOZO-uitkering. Dit programma is opgesteld na een inventarisatie onder 1000 ondernemers in Zaandam. Daarin hebben ondernemers onderling ervaringen kunnen delen, tips gekregen van een recruiter over de lokale arbeidsmarkt, zijn ze met een professionele LinkedIn-trainer aan de slag gegaan met hun online zichtbaarheid én hebben ze het Droombaan-spel gespeeld omdat uit de inventarisatie bleek dat sommige ondernemers nu ook een baan in loondienst overwegen. Inmiddels bieden we dit programma ook aan bij de gemeente Groningen. 

✅ 65% van de deelnemers heeft het complete programma doorlopen. Dat vinden wij een goede score en dit vraagt dus om een vervolg in andere regio’s.

✅ 80% van de respondenten waardeerde het programma van JobOn als goed of heel goed.

 

Programma

Vanuit Stichting JobOn hebben we jarenlange ervaring met het opbouwen van communities en programma's voor werkzoekenden en onze kennis sluit goed aan bij de actuele behoefte van de gemeenten om op korte termijn programmma’s aan te bieden voor ondernemers met een TOZO-uitkering.

We bieden een kort programma voor ondernemers in de gemeente. Het programma duurt twee weken en bestaat uit 5 stappen met daarin drie online bijeenkomsten en twee facultatieve huiswerkopdrachten die ondernemers thuis kunnen doen ter verdieping van zelf gekozen onderwerpen.

 

5⃣-stappen

In stap 1 gaan we in gesprek met ondernemers en daarbij bepalen we tijdens de sessie de actuele leer- en ontwikkelbehoefte vanuit de doelgroep. We zullen vervolgens binnen vijf werkdagen stap 3 en stap 5 aanpassen aan die behoeften en dus een maatwerkprogramma bieden. Bij de pilot in de gemeente Zaandam was dit bijvoorbeeld de invulling van de twee online vervolgsessies:

 • “JobOn Droombaan Spel” ; Doorloop met andere ondernemers 6 stappen waarbij je met elkaar in dialoog gaat over elkaars loopbaan, zo leren ondernemers van elkaar en krijgen ze richting over hun eigen carrière keuzes.

 • Online zichtbaarheid op LinkedIn” ; Hoe laat je als ondernemer jezelf zien op LinkedIn en hoe wordt je vindbaar voor potentiele opdrachtgevers of werkgevers?

T

ijdens het programma biedt JobOn in stap 2 en stap 4 de deelnemers toegang tot de e-learnings van Good Habitz. Ondernemers kunnen daarbij een keuzen maken uit 130 online leerprogramma’s variërend van “Werken met Microsoft Teams”, “Leren presenteren” of “Feedback vragen”. Elk programma bestaat uit meerdere lessen die samen 3 tot 4 uur studiebelasting vragen. Na afronding van een training ontvangen deelnemers een certificaat.

Beoogde resultaten van het programma.

 • 10 tot 100 ondernemers doorlopen het trainingsprogramma en werken daarbij aan perspectief op werk doordat ze nieuwe vaardigheden en kennis opdoen.

 • 10 tot 100 ondernemers vergroten daarmee hun netwerk en profiteren onderling van elkaars ervaringen, tips en netwerkcontacten.

 • De gemeente laat zien dat ze binnen drie weken een concreet aanbod kunnen bieden aan ondernemers en zo laten zien dat ze de doelgroep echt willen ondersteunen in deze lastige periode.

 • JobOn presenteert een factsheet met inzichten uit het programma en deze inventarisatie kan de gemeente gebruiken bij de (door-)ontwikkeling van TOZO-beleid.

 • JobOn heeft met dit programma de kans om zichzelf als organisatie te laten zien aan de gemeente. JobOn biedt na dit project een jaarprogramma aan met 20 evenementen, 100 e-learnings en 6 werkervaringeplekken.

   

   

 

TOZO-progrmma

Stichting JobOn rekent voor het opzetten, organiseren en uitvoeren van het programma een bedrag van €2950. Dit is inclusief project- en eventmanagement en een kennismakings-, voor-, tussen- en nabespreking met een contactpersoon bij de gemeente.

Bij opdrachtverstrekking kan Stichting JobOn binnen 15 werkdagen (!) het programma aanbieden en starten met Stap 1. De gemeente nodigt daarbij de doelgroep uit en deze kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij JobOn. Er moeten minimaal 10 aanmeldingen zijn om het programma door te laten gaan.