JobOn en Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland bundelen krachten voor Oekraïners

Met JobOn Track biedt JobOn een opleidingsprogramma waarmee mensen uit Oekraïne beter leren integreren en het beste uit zichzelf halen. Dit loopbaantraject wordt aangeboden door het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP), met wie JobOn nauw samenwerkt. Volgens manager Meggie Rutten van het WSP kan dit project een succes worden in elke arbeidsmarktregie als iedereen anders leert denken en doen op de arbeidsmarkt.

door Thomas Braun

Op de eerste plaats is het goed om te weten wat mensen uit Oekraïne zoal geleerd wordt. De doelen zijn helder: het leren van de Nederlandse taal, het vergroten van het zelfvertrouwen om jezelf als professional te presenteren, advies over solliciteren en het vergroten van het netwerk. Dit door plenaire workshop en daarnaast geeft een loopbaancoach persoonlijk advies aan Oekraïners voor hun loopbaan in Nederland. Want misschien blijft hij of zij nog een paar maanden in Nederland en misschien wel langer, daarom is het belangrijk om te weten wat de individuele rechten en plichten zijn en hoe je de best passende baan vindt. Het programma liep van begin juli tot eind december 2023.

De match tussen werkgever en werkzoekenden 

Zoals gezegd, dit loopbaantraject in Midden-Gelderland werd aangeboden door het WSP. De accountmanagers brengen de match tussen werkgever en Oekraïense werkzoekenden tot stand. Manager Meggie Rutten legt eerst uit wat het WSP in zijn algemeenheid doet. ‘Wij werken samen met 9 gemeenten in Midden-Gelderland, waarbij we met ons team alle branches bedienen en een gids zijn voor hun vraagstukken. Ons advies is heel breed; het kan gaan over subsidiemogelijkheden, kosten, informatie over brancheontwikkelingen, maar ook om mensen naar betaald en duurzaam werk te begeleiden. Dat doen we niet alleen voor Oekraïners, maar ook voor mensen die een beroep doen op de bijstand, vanuit de WW, niet-uitkeringsgerechtigden, statushouders uit alle windstreken, jong en oud, het maakt niet uit. Als gids voor werkgevers bemiddelen we tussen kandidaat en werkgever.

De samenwerking met JobOn

We merken dat de vragen steeds complexer worden. Er is op dit moment krapte op de arbeidsmarkt en er zijn nog teveel mensen die aan de zijlijn staan. Die brug proberen wij te slaan.’  Dat is geen sinecure, geeft Rutten toe. ‘Wij proberen potentiële werknemers en werkgevers anders naar werk te laten kijken. Anders naar taken te kijken. En dat vraagt van ons allemaal anders te denken en anders te doen, dat is het adagium. Omdat er zoveel krapte is, vragen we van burgers om zich ook open te stellen voor andere branches, andere functies. Als je daar breder naar kijkt, ontstaan er meer mogelijkheden. Om dat te bereiken bedrijven wij dagelijks topsport. We werken samen met veel partijen om meer mensen aan een baan te helpen.’

Een van die partijen is JobOn, een partner waar Rutten inmiddels een hele geschiedenis mee heeft. ‘JobOn ken ik al vanaf het begin, toen het als De Broekriem ontstond. Toen al hebben we heel prettig samengewerkt. Wat ik heel interessant vind is hun community-gedachte, elkaar versterken met evenementen, met netwerken, met de sociale contacten die daar ontstaan om vanuit daaruit kracht te winnen om een baan te vinden. We kwamen onlangs weer in gesprek met elkaar rondom de dienstverlening voor Oekraïners. We hebben snel geschakeld, een mooi, afwisselend programma ontwikkeld, waarbij JobOn zich met name richt op hoogopgeleide Oekraïners. We kijken samen naar hoe we talent beter kunnen benutten. Er zijn namelijk ook werkbegeleiders beschikbaar die hoger onderwijs hebben genoten in Oekraïne. Al heel snel is een groep van 20 Oekraïners gevormd en onze dienstverlening en die van JobOn sloten zo mooi aan dat het geleid heeft tot dit mooie project.’

Mismatch op de arbeidsmarkt

Rutten noemt de krapte op de arbeidsmarkt ook een gevolg van mismatches. Hij licht toe: ‘Ondanks dat binnen alle branches wordt gesproken over krapte en werkgevers moord en brand schreeuwen dat ze te weinig mensen hebben, staan er veel mensen langs de lijn. Die kloof moet worden gedicht. Wij benaderen dat vanuit werkgeverskant, en gemeenten en met name UWV, waar we mee samenwerken, proberen werkzoekenden een stap te laten zetten. Als we allemaal een stap zetten, is er zoveel meer mogelijk. Het is onze sport om zoveel mogelijk mensen een mooie plek en een nieuwe toekomst te bieden.’

Wie als topsporter goede resultaten wil boeken, zal hard moeten werken. Dat geldt zeker ook voor het WSP. Vaak loopt Rutten tegen (bureaucratische) muren aan, en toch ziet hij voldoende perspectief. ‘Vanuit onze rol voor werkgevers zien we veel kansen. Wij zijn dan ook constant met die werkgevers in gesprek, we kijken hoe dingen wél kunnen, we denken mee met functiecreatie. Alles draait om anders naar werk kijken, anders denken. We hebben dit jaar 700 mensen weten te plaatsen, dat is hartstikke mooi. En ook 200 Oekraïners, dat is een fraai resultaat. Daar doen we ook veel aan, zoals speciale banenmarkten met tolken, speeddates en we zijn ook te vinden bij de opvanglocaties in de regio. Maar we hebben ook contact met nog veel meer mensen die onderdeel willen uitmaken van de arbeidsmarkt en werkgevers die gillen om mensen. Er valt nog veel te winnen.’

Samen bereik je meer

De bureaucratie waar Rutten en zijn team tegenaan lopen heeft vooral te maken met ‘complexe regelgeving’. ‘Wij moeten echt per individu kijken wat er nodig is. Ons advies aan de overheid: maak het eenvoudiger en transparanter. Daar is iedereen bij gebaat.’ Wat ook zou helpen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, is het verleiden van kandidaten om ook te kijken naar andere branches, benadrukt Rutten. ‘Richt je niet per se op een droombaan, maar op een startbaan. En aan de werkgeverskant wordt nog redelijk klassiek gekeken naar de oude businessmodellen, naar vacatures en werkomschrijvingen, in plaats van naar competenties en talenten.  Als zij anders leren kijken naar de invulling van functies, bijvoorbeeld niet één medewerker alle taken laten doen, maar meerdere medewerkers een deeltaak laten uitvoeren, is er zo veel meer mogelijk. Flexibiliteit is heel belangrijk nu de wereld er zo anders uitziet en in de nabije toekomst anders uit blijft zien.’ Daarom zijn wij voor deze doelgroep gaan samenwerken met JobOn, samen bereik je meer.

Wordt hij niet soms moedeloos van alle tegenwind die hij ontmoet? ‘Ik ben zeker niet moedeloos’, zegt hij. ‘We hebben bij WSP echt een hoge intrinsieke motivatie van waaruit we dit werk doen. Het is een uitdaging van de lange adem. Ik hoef alleen maar te wijzen naar het aantal bedrijven dat een inclusief aannamebeleid voert: dat is één op de vijf. Er is ook op dit terrein dus nog veel te ontdekken. We moeten echt met z’n allen talenten benutten, zorgen voor echte inclusiviteit, ongeacht wie waar vandaan komt, welke talenten hij of zij heeft, door anders te denken en anders te doen. Dat is mijn call to action. Neem gerust contact met WSP, in iedere arbeidsmarktregio in Nederland zit een WSP. Denk mee, doe mee!’ Daarom ook onze keuze voor JobOnTrack, informeer vooral bij JobOn over dit traject in jouw regio. Geef talent de ruimte en zoek elkaar op!

Voor meer informatie: wsp-mg.nl of JobOn.nl/JobOnTrack