Verbeter je positie op de arbeidsmarkt met FutureLabNL

"Maak je klaar voor de toekomst en vergroot je positie op de arbeidsmarkt door nu te investeren in digitale vaardigheden met FutureLabNL"

Na een succesvolle uitrol in 2021 continueren wij het aankomende jaar FutureLab NL. Dit project is een initiatief binnen het platform Vijftigplussers & Werk, een platform dat zich inzet voor de evaluatie, groei en opschaling van initiatieven die de positie van vijftigplussers ten opzichte van de arbeidsmarkt versterkt. Het project wordt gesubsidieerd vanuit de Goldschmeding Foundation en uitgevoerd in nauwe samenwerking met SER, I.AM Digital en Eelloo vanuit een leven lang ontwikkelen.

Digitale vaardigheden zijn in toenemende mate belangrijk op de arbeidsmarkt en deze worden de aankomende jaren, onder invloed van automatisering en technologische ontwikkelingen alleen nog maar belangrijker. Daarbij is online netwerken voor het vinden van een baan steeds gebruikelijker en niet iedereen in deze doelgroep is digitaal vaardig. Om aansluiting te houden met de arbeidsmarkt en de stap te maken heeft JobOn samen met de genoemde partijen het FutureLab ontwikkeld in 2021

Onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys heeft een uitgebreide impactstudie gedaan onder de deelnemers van het programma van vorig jaar. Met deze aanbevelingen zijn we aan de slag gegaan en er is gebleken dat deelnemers nog meer handvatten nodig hebben om de stap naar een (nieuwe) baan te maken. Met de toevoeging van de dienstverlening van de nieuwe partner Eelloo staat er een nog completer programma voor deelnemers die beperkt digitaal vaardig zijn.

Uit onderzoek naar digitale inclusie blijkt dat met name een grote groep vijftigplussers beperkt digitaal vaardig te zijn. Deze digitale kloof openbaart zich al in het sollicitatieproces, een deel van deze doelgroep heeft niet geleerd om zich online te presenteren. Daarbij werken werknemers boven de 50 jaar gemiddeld minstens 14 jaar bij dezelfde werkgever en is er nagenoeg geen tijd vrijgemaakt voor bijscholing. Langdurige werkloosheid kan beter voorkomen worden dan verholpen. Wij richten ons daarom op werkenden die deze vaardigheden voor de toekomst moeten ontwikkelen én op werkloze deelnemers die door dit programma meer kans maken op een baan.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking en verwelkomen de deelnemers bij ons programma FutureLabNL. Aanmelding kan via onze website.

Bent u werkgever en geïnteresseerd in bijscholing voor uw medewerkers zodat zij voor de toekomst duurzaam inzetbaar zijn, neem dan contact op met Josée Blanken, operationeel directeur van JobOn en projectleider van FutureLab middels een mail naar josee@jobon.nl.