"Kijk naar talent, niet naar beperkingen"

Beschikb@@r is een platform voor werkzoekenden die een afstand ervaren op de arbeidsmarkt en die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan en hun mogelijke werkgevers. Op dit podium treffen zij elkaar om ervaringen te delen en met elkaar in contact te komen. JobOn is samen met werkgeversorganisatie Nederland Onderneemt Maatschappelijk! verantwoordelijk voor dit platform en roept iedere werkgever en potentiële medewerker op zich aan te melden.

door Thomas Braun

De samenwerking tussen JobOn en Nederland Onderneemt Maatschappelijk (NLoM!) dateert van ongeveer twee jaar geleden. Gilles Gerth, die namens de werkgeversorganisatie betrokken is bij het project, weet nog goed hoe die ontstond. ‘Ik heb al jaren veel contact met Pieter Vermeer, oprichter van JobOn. Ik kwam hem weer eens tegen tijdens een presentatie van Emile van Nassau, de oprichter van Beschikb@@r, die een partij zocht die het over wilde nemen. Vlak na de presentatie zeiden Pieter en ik tegen elkaar: is dit project niet iets voor ons? Ik vanuit werkgeverperspectief, Pieter vanuit JobOn, dus voor werkzoekenden. We waren meteen enthousiast.’

Wat is Nederland Onderneemt Maatschappelijk?

Gerth legt uit wat het werkgeversperspectief is, waar hij zich al jaren voor inzet. ‘Ik werk voor NLoM!, dat is opgericht door VNO-NCW en MKB Nederland. Wij van NLoM! voeren projecten uit waar werkgevers iets aan hebben, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsmarkt. Het werk dat ik voor NLoM! doe, geeft me veel voldoening. En dat geldt zeker ook voor Beschikb@@r.’

Wat ís Beschikb@@r?

Josée Blanken: ‘Het is een platform voor werkgevers en werkzoekenden. Voor werkzoekenden, die afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Zij zijn van harte welkom om in verbinding te komen met inclusieve werkgevers. Er zijn mensen die een beperking hebben en al onder de banenafspraak vallen, vanuit het UWV, maar Beschikb@@r is breder dan dat. Mensen, die onder die afspraak vallen zijn uiteraard ook welkom, maar Beschikb@@r richt zich tot iederéén die afstand tot de arbeidsmarkt ervaart, dus ook als je niet onder de banenafspraak valt.’

De werkgeversvertegenwoordiger knikt. ‘Bij Beschikb@@r gaat erom dat je zelf ervaart dat je een beperking hebt. Het gaat er niet om welk vinkje je hebt gekregen, maar hoe je tegen jezelf aankijkt. De een vindt iets een grote beperking, de ander juist weer niet. Mensen mogen helemaal zelf bepalen of ze hun vinger opsteken in het kader van Beschikb@@r. Daarom is het ook een laagdrempelig platform, je kunt er makkelijk op terecht. Iedereen kan zich aanmelden. Het is een laagdrempelig platform. Werkgevers kunnen met hun deelname aangeven dat ze in principe geïnteresseerd zijn in alle werkzoekenden, dus ook die een beperking ervaren. Omdat UWV en gemeenten hierbij geen rol spelen, komt er meteen direct contact tot stand.’

Op zoek naar talent

Voor mensen die werk zoeken is het fijn dat de werkgevers op het podium hun nek uitsteken. Maar zo ziet het tweetal het niet. ‘Ook voor hen is het laagdrempelig om te participeren. Het feit dat een werkgever zich aanmeldt op het platform zegt alleen nog niet zo gek veel. Het gaat vooral om de acties die hierop volgen.’ Josée Blanken vult aan: ‘het is niet meer dan logisch dat er in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt gezocht wordt naar talent. Gelukkig zien we al goede voorbeelden, maar we zijn er nog niet. Wij maken hun zoektocht via Beschikb@@r eenvoudiger en mijn stelregel is: iedereen heeft talent en iedereen heeft een beperking. Bij mij zie je het niet, maar er zijn ook dingen die ik zeker niet kan. Het is mooi wanneer jij als werkgever je zichtbaar maakt en zegt: Kijk talent, bij ons ben je welkom!’ Maar diezelfde werkgevers moeten wel bereid zijn mensen aan te nemen die extra aandacht nodig hebben. Blanken: ‘Dat kleeft er wel aan als je het hebt over ernstige beperkingen. Iemand die echt hulpmiddelen nodig heeft, daar moet je wel meer voor regelen. Dan is er wel sprake van je nek uitsteken als werkgever.’ Maar ook dat zijn stappen die genomen kunnen worden en waar ook het UWV mee kan helpen.

Delen van banen en inspiratie

En wat vinden deze mensen op het platform? Vooral banen? Josée Blanken: ‘Ook. Je vindt er werkgevers, en ook vacatures, maar dat niet alleen. Je vindt ook inspiratie, mooie voorbeelden van inclusieve werkgevers en verhalen van werkzoekenden. En we organiseren events voor deze groep en deze delen we op dit platform. Iemand die zich bijvoorbeeld afvraagt of hij in de sollicitatiebrief al moet vertellen dat hij in een rolstoel zit en dan van andere ervaringsdeskundigen advies krijgt. Deze informatie werkt mee aan de stap naar werk. Je kunt op het platform informatie krijgen over events voor werkzoekenden, bijeenkomsten over inclusie en ga zo maar door. Wij proberen voor een beweging te zorgen zodat al het beschikbare talent dat er is, ingezet kan worden en dat werkgevers dat talent op het platform kunnen vinden.’

Kijk naar talent

Gilles Gerth: ‘JobOn heeft ook zoveel contacten in de doelgroep en zoveel ervaring met platformbeheer en communities: ze voegen echt iets toe aan een inclusieve arbeidsmarkt.’ Josée Blanken is verguld met de complimenten, maar is nog lang niet tevreden. ‘Ik heb een beetje een dubbel gevoel. Ik ben trots op wat we doen en op de samenwerking. Zonder werkgevers kunnen wij empoweren wat we willen, maar er moet wel werk zijn. We hebben echte beide kanten nodig. Want veel mensen met een beperking denken: werkgevers willen mij toch niet. En alleen werkgevers kunnen dit wegnemen en daarom hebben we er veel meer nodig. Mijn oproep is daarom: werkgevers sta er voor open, kijk naar talent, niet naar beperkingen. En dan hoef je niet meteen een baan aan te bieden, maar ga in ieder geval het gesprek aan. Het gaat hier over mensen die talent hebben en werkgevers die mensen nodig hebben. Dus meld je aan; het kost niks en kan zoveel opleveren!” Josee en Gilles sluiten eensgezind af: “hoe fijn het ook is bij dit platform betrokken te zijn, eigenlijk is het pas echt een succes als Beschikb@@r over een paar jaar niet meer bestaat”, daar ligt de ambitie zegt Josée Blanken. Want dan werkt iedereen die wil en kan in een baan die past bij het talent en is Beschikb@@r als platform niet meer nodig.

Beschikb@@r

Beschikb@@r van Stichting JobOn levert een bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt en organiseert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt workshops. In de LinkedIn-groep Beschikb@@r brengt JobOn werkgevers en werkzoekenden samen.