Jouw stem voor 55-plussers op de arbeidsmarkt

Hoewel velen van hen een schat aan ervaring en wijsheid hebben, ervaren veel 55-plussers uitdagingen bij het vinden of behouden van een passende baan in de huidige arbeidsmarkt. Leeftijdsdiscriminatie, veranderingen in technologie en misvattingen over hun flexibiliteit kunnen belemmeringen vormen. Deze waardevolle groep verdient een eerlijke kans en erkenning van hun potentieel.

 

Bo Aarsbergen, Senior adviseur en aanjager praktijkgericht werken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Petra Baks, Beleidsmedewerker bij SZW, bundelen hun krachten. Samen zetten zij zich in om de buitenwereld naar binnen te halen en een brug te slaan tussen beleid en de realiteit van de burger.

 

Een bewezen aanpak

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geen vreemdeling in het organiseren van productieve dialoogsessies. Onlangs werd een succesvolle praktijkverkenning gehouden rondom het thema "Oekraïners en Werk". Deze sessies leverden waardevolle input op voor beleidsvorming. Pieter Vermeer van Stichting JobOn heeft aan die sessies deelgenomen. Toen het verzoek vanuit het Ministerie kwam om een vergelijkbaar initiatief op te zetten voor het thema 55+ en werk, was het antwoord van JobOn natuurlijk een volmondig "ja".

 

JobOn neemt het voortouw

Josée Blanken, algemeen directeur van Stichting JobOn is aanspreekpunt voor deze brede praktijkverkenning en heeft met het team de dialoogbijeenkomsten georganiseerd. JobOn, met zijn uitgebreide netwerk in Nederland, speelt als eventplanner een belangrijke rol in dit initiatief. Voor JobOn is dit initiatief een mogelijkheid om de achterban, dé community van werkzoekenden, invloed uit te laten oefenen op beleid. En betrekt werkgevers en partners in de arbeidsmarktregio bij dit initiatief, vanuit de ambitie om het beschikbare potentieel in Nederland in te zetten.   

 

Het Ultieme Doel

Wat is het einddoel voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? In dialoog gaan met burgers en werkgevers over de positie en perceptie van 55-plussers in de arbeidsmarkt. Centraal staat de vraag: wat hebben 55-plussers nodig om hun rol op de arbeidsmarkt te behouden of opnieuw te betreden? Het ministerie roept iedereen op, ongeacht leeftijd, om mee te praten voor het toekomstige beleid.

 

Zoals Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vorig jaar al benadrukte: 55-plussers hebben unieke en waardevolle kwaliteiten voor de arbeidsmarkt. Laten we samen deze talenten erkennen en inzetten. Jouw inzichten zijn van onschatbare waarde. Neem deel en draag bij aan een arbeidsmarkt die voor iedereen werkt!

 

Jouw Keuze: Online of Fysiek

Ben je klaar om jouw stem te laten horen? Meld je aan voor de online bijeenkomsten op maandag 30 oktober, om 15.30 uur of 20.00 uur. Mocht je de voorkeur geven aan een fysieke ontmoeting, er zijn bijeenkomsten in Utrecht, Eindhoven, Delft en Almere in november.