• flow & fun

Ware woorden van grote denkers en leiders

Grote denkers en leiders hebben door de eeuwen heen de taal verrijkt en ons een bron aan wijsheid, inspiratie en motivatie geschonken. De mooiste werkgerelateerde spreuken op een rij. Welke vind jij het best?
 
“Een muzikant moet muziek maken, een schilder moet schilderen, een dichter moet schrijven, wil hij uiteindelijk in vrede met zichzelf leven.” – Abraham Maslow

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.” – H. Jackson Brown

"Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang." – Richard Branson

“Hoop is datgene in ons, dat volhoudt, ondanks alle bewijzen van het tegendeel, dat er iets beter ons te wachten staat als we de moed hebben om ernaar uit te reiken, om ervoor te werken en om ervoor te vechten.” – Barack Obama

“Je zult vele, vele, vele kleine inspanningen moeten leveren die niemand ziet of op waarde kan inschatten voordat je iets bereikt dat de moeite waard is.” – Brian Tracy

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” – Albert Einstein

“Zij kunnen omdat zij denken te kunnen.” – Vergilius

“Mensen zijn niet lui. Ze hebben hoogstens onmachtige doelen. Dit wil zeggen: doelen die hen niet inspireren.” – Anthony Robbins

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.” – Charles Darwin

“Faith is taking the first step, even when you don’t see the whole staircase.” – Martin Luther King jr.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill
“Elk nadeel heb z’n voordeel.” – Johan Cruyff

"Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden." – John F. Kennedy

“Vele mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgaf.” – Thomas Alva Edison

"Mensen kijken op naar hen die goed weten wat ze willen." – Anna Wintour

"Wie zelf thuis zit, weet niet meer dat anderen naar huis willen”. – J. van Oudshoorn

“Als je je beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan.” – Jules Deelder

"De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent." – Mahatma Ghandi

“Geef me werk wat bij me past en ik hoef geen dag meer te werken.” – Confucius

“Mensen die geen fouten maken, werken niet”. – Albert Plesman

“De mensen schijnen het gelukkigst te zijn als ze voor niets werken en ze zich dat kunnen veroorloven”. – Robert Lynd

“Het een heeft de hulp van de ander nodig en beide werken vriendschappelijk samen”. – Horatius

“Het geheim van succes is in eerste instantie: er klaar voor zijn.” – Henry Ford

“Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn.” – George Eliot

“Of we vinden een weg, of we maken er één.” – Hannibal

Over de auteur: 
Thijs Huitema (LinkedIn)