Beschikb@@r gaat nieuwe fase in

Beschikb@@r is een initiatief om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkgevers en vakprofessionals met elkaar in te contact brengen op LinkedIn. In 2020 heeft de gemeente Lingewaard dit opgezet. Het initiatief gaat nu een nieuwe fase in en de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en JobOn rollen het landelijk verder uit.

Beschikbaar

Wat is Beschikb@@r?

Beschikb@@r is zowel een zoekterm als een online community op LinkedIn, waar vraag en aanbod bij elkaar komt. De dubbele apenstaart staat voor “@fstand tot de @rbeidsmarkt”. Het netwerk brengt kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren gratis in contact met inclusieve werkgevers of intermediairs. Ook is beschikb@@r een netwerk waar vakprofessionals in gesprek kunnen gaan met elkaar en/of ervaringsdeskundigen om hun kennis te delen.

Laat weten dat je Beschikb@@r bent

Werkzoekenden kunnen het begrip ‘Beschikb@@r’ gebruiken in hun LinkedIn profiel. Hierdoor zijn zij online te vinden door inclusieve werkgevers. Werkgevers zetten de term ‘Beschikb@@r’ in de vacaturetekst. Hiermee geven ze aan dat zij inclusief willen werven en aanpassingen willen doen in het werk- en / of de werkomgeving.

Recruiters kunnen ook actief kandidaten zoeken op LinkedIn door het begrip “beschikb@@r” als zoekterm te gebruiken. Het begrip beschikb@@r is ook te combineren met het begrip banenafspraak of een specifiek vakgebied.

De start van Beschikb@@r

In 2020 stond vond initiatiefnemer Emile van Nassau, strategisch HR- Loopbaanprofessional van de gemeente Lingewaard aan de wieg van Beschikb@@r. “Met beschikb@@r heb ik met een bestaand platvorm van LinkedIn een verschil kunnen maken op de arbeidsmarkt. De afgelopen twee jaar heb ik heel veel mensen gesproken en heb ik gezien hoe groot de mismatch op de arbeidsmarkt is. We hebben mooie resultaten behaald,” aldus Van Nassau. “Vooral door partijen aan elkaar te verbinden, ervaringsverhalen te delen en tools te ontwikkelen met andere vakprofessionals”.

 

Beschikb@@r Emile

 

Wat hebben we in 2 jaar ontwikkeld?

Van Nassau vertelt: “Samen met de tips van Aaltje Vincent, sollicitatie expert hebben we een training inclusief profileren op LinkedIn ontwikkeld. Deze training vergroot de vindbaarheid van kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

Samen met andere werkgevers, vakprofessionals en intermediairs hebben we een handleiding inclusief werven voor inclusieve werkgevers, Recruiters en HR-professionals ontwikkeld. Inclusieve werkgevers kunnen gratis hun vacatures delen in de LinkedIn groep Beschikb@@r. Daarmee komen ze direct in contact met interessante kandidaten!”

Landelijke uitrol van Beschikb@@r

De opstartfase is achter de rug. De beschikb@@r-community is uitgegroeid tot een landelijke netwerkwerk met meer dan 2.500 leden. JobOn en de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! nemen het beheer van Beschikb@@r nu over. Ze willen Beschikb@@r breder bekend maken onder werkzoekenden en werkgevers om zo tot meer matches te komen. Dit vieren zij op 2 maart met een online Rock-Your-Profile in samenwerking met LinkedIn-Benelux.

Pieter Vermeer, directeur van JobOn: “Er is een grote mismatch op de arbeidsmarkt. Wij willen zoveel mogelijk impact maken door werkzoekenden te helpen om de eigen regie te laten pakken over hun loopbaan. Via #beschikb@@r verbreden we nu de doelgroep door ook specifiek te richten op werkzoekenden met beperking of die om anderen reden een afstand tot de arbeidsmarkt voelen.

Wij zien dit als een mooi voorbeeld van een laagdrempelige manier om werkzoekenden en werkgevers te verbinden”, zegt Martine Schuijer, directeur van de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! “Er is een krapte op de arbeidsmarkt. Op hetzelfde moment staan veel mensen met een ondersteuningsbehoefte nog aan de kant. Beschikb@@r kan een belangrijk puzzelstukje zijn om mensen en vacatures met elkaar te verbinden.

Noot voor de pers, niet voor publicatie

De Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Ze initieert en geeft uitvoering aan samenwerkingsprojecten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gilles Gerth, projectleider bij de stichting NLOM! (gilles.gerth@projecten.vnoncw-mkb.nl)