Astrid Mensink enthousiast over samenwerking bibliotheken met JobOn

‘Iedereen kan zelf aan de slag, dat is zó mooi om te zien’

 JobOn heeft een praktische ‘toolkit’ met e-learnings ontwikkeld, voor iedereen die (nieuw) werk zoekt. Maar hoe krijg je mensen bijelkaar die er samen van kunnen leren en elkaar kunnen versterken? De bibliotheek is het meest laagdrempelige podium en Astrid Mensink van de Bibliotheek Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst werkt met veel enthousiasme samen met JobOn. “Alles wordt zo concreet gemaakt. Mensen verlaten een sessie met de overtuiging: nu kan ik aan de slag, hier kan ik mee verder.”

 

Waarom werken bibliotheken samen met JobOn? Zij zijn er toch om boeken uit te lenen? Astrid Mensink, specialist digitale basisvaardigheden, moet lachen. “Die tijd ligt ver achter ons. De bibliotheken hebben al lang de beweging gemaakt van traditioneel uitleenhuis naar een brede maatschappelijke, educatieve organisatie. Door samen te werken met JobOn kunnen we onze meerwaarde vervullen. We hebben met onze drie bibliotheken met drie gemeenten te maken en die willen we graag ondersteunen in hun zware taak binnen het sociaal domein. Eén van de aspecten is mensen naar werk bewegen.”

 

En nu werken jullie met de toolkit van JobOn. Wat is daar zo bijzonder aan?

“Het is heel praktisch en gebruiksvriendelijk, dat op de eerste plaats. De mensen die zich bij ons aanmelden voor een activiteit van JobOn kunnen vrij zelfstandig in de bieb aan de slag gaan. Dus als bibliotheek ben je gastheer, je heet mensen welkom, je introduceert wat je aanbiedt en vervolgens zie je dat mensen er zelf mee aan de slag gaan. Dat is zó mooi om te zien.”


 

Kun je uitleggen wat e-learnings van JobOn inhouden?

“Iedere e-learning is per onderwerp opgebouwd uit een inspiratievideo en opdrachten. Het zijn in totaal 21 werkvormen in de vorm van een draaiboek of canvas of spel, die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de sollicitatie-skills. Onderwerpen zijn presenteren, cv opstellen, ondernemen en duidelijk krijgen wat voor jou belangrijk is in een toekomstige baan. De werkvormen zijn zo ontwikkeld dat iedere deelnemer actief aan de slag gaat en er wordt ingezet op netwerken. Kortom: als deelnemer pak je zelf de regie in de volgende stap in je loopbaan. Werk je aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering sollicitatievaardigheden en een nieuw netwerk.”

 

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan als bibliotheek?

“Wij hebben twee online sessies opgezet. De eerste was het Droombaanspel, en dat doe je echt gezamenlijk. Wat is jouw droombaan, wat zoek je in je werk, waar word je blij van? Via dit spel kijk je niet alleen naar wat kan ik maar ook: wat wil ik? Het is echt leuk om mensen dat te zien doen maar ze krijgen ook concrete aanwijzingen hoe ze stappen kunnen maken om richting hun droombaan te komen. Wat zo goed is aan de methode van JobOn is dat je steeds een aspect uit die hele weg naar een baan kunt pakken. Zo ging onze tweede sessie over unieke vaardigheden; dat wordt zo concreet gemaakt dat mensen echt ook die sessie verlaten met het idee: hiermee kom ik verder, hier kan mee aan de slag.”

 

Het loopt storm?

“Het aantal aanmeldingen moet nog groeien, het is allemaal nog erg nieuw. Het moet bij andere partijen, zoals de gemeenten, ook nog tussen de oren belanden zodat zij ook de overtuiging krijgen dat ze mensen naar werk kunnen laten bewegen door ze door te verwijzen naar de bibliotheek. Tijdens de eerste twee online sessies hadden we zes en acht aanmeldingen en dat mogen er wel meer worden. Niet veel meer, want dan gaat de interactie verloren. Maar het is zo mooi dat we de samenwerking met JobOn zijn aangegaan. Wij organiseren een activiteit in de bieb en kunnen mensen gelijk doorverwijzen naar wat JobOn verder allemaal online te bieden heeft aan handige e-learning modules.”

 

Waarom hebben jullie de gemeenten als derde partij nodig?

“We hebben elkaar nodig. Met JobOn richten we ons nu ook op werkzoekenden en gemeenten hebben natuurlijk mensen in hun bestand staan die een uitkering krijgen en een deel is prima naar betaald werk te bewegen. Wij willen als maatschappelijke, educatieve organisatie gemeenten helpen in hun ambitie om zoveel mensen naar werk te geleiden. We hebben nu ook contact met de gemeenten over de derde activiteit en dat wordt de eerste, echt fysieke bijeenkomst. Heel spannend allemaal.”

 

Waarom zou ik me als werkzoekende bij jullie aanmelden?

“Omdat deze methode zulke concrete handvatten biedt om mee aan de slag te gaan. Kijk, het traditioneel solliciteren is bijvoorbeeld niet meer. Vroeger keek je in de krant en schreef je op vacatures. Tegenwoordig spelen heel andere aspecten een rol en daar krijg je bij ons concrete handvatten voor. Hoe voer je een sollicitatiegesprek? Hoe komt een vacature van LinkedIn in jouw gezichtsveld,  want daar vind je tegenwoordig de meeste vacatures. Een goed 

netwerk is daarom enorm belangrijk. Dat is een bijeffect van JobOn: je bouwt aan je netwerk als je van hun tools gebruik maakt want zo kom je in contact met andere werkzoekenden en wie weet zit er wel iemand tussen met een lijntje naar jouw gewenste werkgever. Er is zoveel veranderd… In het verleden werd louter gekeken naar ervaring en opleiding, nu veel meer naar vaardigheden en competenties. Dat betekent dat ook dingen die je als vrijwilliger doet van waarde kunnen zijn.”

 

 

Wat zou je tegen bibliotheken willen zeggen die het véél te druk hebben voor dit project?

“Begin klein. De toolkit van JobOn bevat kant-en-klare activiteiten met een helder stappenplan, je kunt zelf iets uitkiezen. Eigenlijk hoef je alleen maar promotie te maken om mensen in beweging te krijgen. Daarna kun je meteen aan de slag. Kijk, we hebben als bieb allemaal de opdracht om een brede, educatieve functie te vervullen en daar past dit perfect bij. Leg contact met JobOn en kijk wat mogelijk is in jouw bibliotheek. Ik denk echt dat onze rol in de toekomst – een meerwaarde zijn voor de maatschappij en dit lang in stand houden – erg gebaat is bij dit soort prachtige initiatieven.”

 Nieuwsgierig? Check www.jobon.nl/bibliotheek/