Impactstudie naar rol vrijwilligerswerk bij zoeken naar werk

Mooi nieuws! JobOn is een samenwerking aangegaan met de Universiteit Amsterdam en het Kurt Lewin Instituut, waarin samengewerkt wordt aan een onderzoek naar de rol van vrijwilligerswerk bij het zoeken naar werk. Wij vinden het natuurlijk fantastisch dat wij hier als maatschappelijke organisatie, samen met onze vrijwilligers, aan mogen bijdragen. We gaan in gesprek met de betrokken personen bij dit belangrijke onderzoek.

Vanuit de Universiteit in Amsterdam (UVA) is Sarah van den Hee degene die dit onderzoek begeleidt. Sarah werkt als onderzoeker en docent bij de UVA en doet daar onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het zoeken naar en het vinden van werk. Bij dit onderzoek wordt in het bijzonder gekeken naar de rol van vrijwilligerswerk bij het zoeken naar werk.

Brede inzichten
Sarah: “Er zijn al een aantal onderzoeken gedaan naar de invloed van vrijwilligerswerk op het vinden van werk, maar deze onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien. Met het huidige onderzoek willen we in kaart brengen wanneer het doen van vrijwilligerswerk bevorderlijk is voor het zoeken naar en vinden van werk en waarom dat zo is. De inzichten die we vanuit het onderzoek krijgen, dragen niet alleen bij aan meer kennis over de rol van vrijwilligerswerk bij het zoeken naar werk, maar worden ook in de praktijk gebruikt om de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers en werkzoekenden verder te verbeteren.”

Maatschappelijk doel
Dat sluit ook aan bij een van de redenen waarom het Kurt Lewin Instituut (KLI) dit onderzoekt sponsort. Madelijn Strick, directeur maatschappelijke impact bij het KLI en daarnaast Universitair Hoofddocent sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht: “KLI steunt het initiatief van JobOn om werklozen dankzij vrijwilligerswerk aan betaald werk te helpen van harte. Het onderzoek heeft een belangrijk maatschappelijk doel en is tegelijkertijd wetenschappelijk boeiend. Dit onderzoek maakt het mogelijk om in een praktijksetting te onderzoeken wat werkt om werklozen te re-integreren naar betaald werk. Daarnaast biedt het onderzoek mogelijkheden voor KLI-leden om een diepgaande samenwerking aan te gaan met een maatschappelijke organisatie en waardevolle wetenschappelijke inzichten te genereren.”

Benieuwd naar resultaten
We zijn natuurlijk erg benieuwd naar de resultaten, maar daar moeten we nog even op wachten. Gedurende 1 jaar wordt data verzameld waar onze eventmanagers aan meewerken. “Na afloop hopen we beter te begrijpen hoe re-integratie van werkloosheid naar werk vorm krijgt en meer inzicht te hebben in wat werkt om te zorgen dat werklozen re-integreren naar passend betaald werk.”, besluit Madelijn.

We houden jullie op de hoogte!