Alles over de ontwikkeling van… Ontwikkelpleinen!

Onlangs organiseerde JobOn een levendig webinar over Ontwikkelpleinen. Wat verstaan wij daar onder? Ontwikkelpleinen vind je in bibliotheken, maar ook in gemeenten en bij het UWV, bijvoorbeeld bij leer-werkloketten. Er zijn geweldig veel initiatieven en evenveel benamingen voor dit soort plekken. Enkele belangrijke vragen: hoe kunnen we meer overzicht creëren? Wat willen we bereiken en wat kan er beter?

JobOn ging hierover in gesprek met Rieky Janssen, landelijk manager Leer Werk loketten van het UWV, Annelies Spork (directeur House of Skills en Werkvloer bibliotheek Amsterdam) en Marijn van Ballegooijen (wethouder Werk & Inkomen gemeente Amstelveen).

UWV en het Werkloket
Het UWV gebruikt de naam Werkloket. Deze Werkloketten, te vinden bij gemeenten, UWV of bibliotheken, moeten vooral laagdrempelig zijn, volgens haar. Daarnaast is het van belang om mensen zo veel mogelijk informatie te geven, zoals dat ook gebeurt bij werkmarkten, die tegenwoordig ook online plaatsvinden. Rieky Janssen: “Zoek elkaar op als professional. Verbind! Ga niet de strijd met elkaar aan.”

Moet je het samenwerken tussen deze instanties aan de vrije markt overlaten of moet je dat landelijk organiseren?”
Rieky: “Als je het aan de vrije markt overlaat, dan gaat het alle kanten op en komt er winstbejag bij kijken. Ik denk dat Nederland gebaat is bij een onafhankelijk loket, met één duidelijke naam, waarbij mensen terecht kunnen met vragen. Het moet daarbij niet uitmaken waar je vandaan komt, wat je opleiding is et cetera. Het gaat erom wat je nodig hebt. Daarbij blijft het wel belangrijk om ook in de regio belangrijke gebeurtenissen in de gaten te houden. Je kunt het wel landelijk organiseren, maar voer het uit in de regio. Wat is er daar nodig, en mogelijk, om burgers verder te helpen?”

De andere blik van House of Skills
House of Skills is blij met het UWV, en werkt ermee samen, net als met CMV en FNV. Hierdoor bereikt de organisatie zo veel mogelijk mensen, door naar elkaar door te verwijzen. In deze coronatijden groeit het aantal werkzoekenden en is samenwerking echt nodig.

Wat onderscheidt House of Skills van de rest?
Deze organisatie benadert skills op een ruime manier. Niet het diploma, maar de vaardigheden van iemand staan centraal. Hoe je die ook geleerd hebt. Dit brengt het House in kaart met een programma: Mijn House of Skills, een soort paskamer waar je heel specifiek opsomt wat je ervaring is en waarin je ziet wat je kan. Het programma toont welke functies aansluiten daarbij.

Annelies Spork: “Het is nu belangrijker dan ooit om voorbereid te zijn op de toekomst. Soms blijkt dat je je moet laten bijscholen en krijg je een onderwijsaanbod dat bij je past.” House of Skills werkt overigens niet alleen digitaal. Menselijk contact blijft relevant. Daarom heeft het House vanaf 18 juni 2019 de werkvloer in de openbare bibliotheek op het Oostblokseiland geopend. Dit kun je zien als een soort werkplein. Werkzoekenden worden er, op een eigen manier, geholpen.

Het werkplein in de gemeente Amstelveen
Ook in de gemeente Amstelveen is er een fysiek werkplein, in het raadhuis, waar de nadruk ligt op “arbeidsfit” blijven. Mensen krijgen niet alleen ondersteuning bij het zoeken naar werk, maar ook bij privévragen over mantelzorg, kinderopvang, job coaching.

In Amstelveen is wederom een groei te zien als het gaat om het aantal werkzoekenden. Vroeger kwamen er vooral mensen die in de bijstand zaten naar het werkplein. Nu zijn het ook mensen die in de participatiewet zitten en jongeren vanaf 28 jaar. Of mensen die aan het eind van de WW zitten.

Hoe kun je samen zorgen voor een overzichtelijk stelsel?
De gemeente wil graag zichtbaarder zijn, geeft de wethouder aan. Ze proberen dit al met campagnes. De plek zelf kan ook een verschil maken. Nu moeten mensen nog naar het raadhuis komen. Dat is een formele omgeving… hoeveel planten je daar ook neerzet. Daarom zou het mooi zijn om ook naar de bibliotheek te gaan, een informelere plek, of om bij een netwerkorganisatie zoals JobOn aan te sluiten, in een informeel pand. Dan durven mensen misschien makkelijker te komen.

Werken jullie ook samen met de sociaal-juridische dienstverlening?
Wethouder Marijn van Ballegooijen: “Ja, dat klopt, we werken ook samen met de maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening, waarmee we ook juridische dienstverlening kunnen geven. We kunnen een plan maken rondom werk, schulden en inkomen als het nodig is, en snel schakelen. De ambtenaar zit in dezelfde kamer. We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning.”

Nader onderzoek
Je ziet het: er zijn kansen, ideeën en locaties genoeg. Maar hoe nu verder? Over dit onderwerp kun je nog lang brainstormen en debatteren. Dat doen Kelly Oostlander en Pieter Vermeer dan ook. Zij werken momenteel aan een uitgebreid artikel over Ontwikkelpleinen.

Jouw visie
-Hoe kijk jij hier tegenaan?
-Wat zou nu een goede, nodige maatregel of verandering zijn die de Ontwikkelpleinen ten goede komt?
-Welke overkoepelende naam zou jij kiezen?

Over de auteur
Mirthe Smeets is tekstschrijver en adviseur voor Tekstschrijvers.nl. Een tip voor werkzoekenden? Mirthe raadt aan om af en toe te denken zoals Pipi Langkous: "Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!" In het diepe springen is spannend, maar je ontdekt ook wat er wel en niet bij je past.