Van werknemer naar ondernemer

Overweeg jij ondernemerschap of ben je net gestart als ondernemer? Ik onthul je graag mijn ‘winnaarsformule’, zodat je stap voor stap een ‘roadmap’ hebt om verder te komen met jouw ondernemerschap.

Achtergrond van de winnaarsformule
Ieder mens is in essentie een ondernemer en creatief. Vóór de industriële revolutie was bijna iedereen die een beroep uitoefende ondernemer. In de eeuwen erna ontstond een afhankelijkheid van organisaties en systemen. De ondernemende en creatieve vaardigheden van veel werknemers werden vaak niet gezien of aangeboord.

Van werknemer naar ondernemer is gebaseerd op mijn zelfgeschreven boek en bevat een winnaarsformule voor vrij ondernemen. Die ik uit eigen ervaring als startende ondernemer na 25 jaar loondienst, gesprekken met cliënten en mijn netwerk, vele ondernemerschapstrainingen en managementliteratuur, destilleerde. Bestemd voor mannen en vrouwen die hun leven en carrière willen omgooien tot werk waar ze plezier aan beleven en zingeving in vinden. Je wilt werken volgens jóuw capaciteiten, potentieel en wensen. (De mannelijke vorm voor ‘ondernemer’ geldt uiteraard ook voor vrouwen.)

Vrij ondernemen
Vrij ondernemen betekent hier werken in vrijheid, in eigen regie. Ook: vrijheid om ondernemen te combineren met een deeltijdbaan, of te werken op afwijkende tijden en plaatsen. Flexibel zijn en wanneer iets niet lukt, iets anders proberen. Vrijheid in onderhandelen en bedrijfsmodellen. En bovenal: gebruik maken van je eigen creatieve vermogens, die misschien lang niet aangeboord zijn.

Om creativiteit en ondernemerschap terug te pakken is het nooit te laat!

Ondernemerschap is een must
Eigen ondernemerschap kan de weg zijn waar je aan toe bent. Ondernemerschap is bij uitstek de manier om het gat in je competentielijst te dichten en tevens een slimme manier om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Want organisaties doen steeds meer een beroep op ondernemende mensen en samenwerkende professionals. De flexibele schil is groeiende. Innovatieve bedrijfsmodellen zijn geen hype meer. Ondernemerschap is in de huidige tijd veel speelser, inspirerender, innovatiever, moeitelozer én socialer.

Wat is sociaal ondernemerschap?
In de huidige innovatieve en duurzame maatschappij is financiële winst maken niet altijd het primaire doel. Er kunnen andere waarden gelijkwaardig meedoen. Daarom gebruik ik de term ‘sociaal’ ondernemerschap: ‘Een sociaal ondernemer heeft als primair doel het creëren van maatschappelijke meerwaarde en doet dat op een ondernemende manier.’

De winnaarsformule voor jouw eigen bedrijf
De formule is een totaaloverzicht van elementen die essentieel zijn om een bedrijf te beginnen:

(W + D) (4P + L) = O n

Het is ook een stappenplan, want de volgorde van de letters is ook belangrijk.

W        = Waarom ondernemen, motivatie, drijfveer, missie en visie

D         = Denken, manier van denken, mindset

4P       = Publiek, Planning, Product, Presentatie (vier P’s)

L          = Leren door zelfstudie, opleidingen, acties, ondernemersvaardigheden

In het boek toon ik aan dat iedereen het kan leren, zeker degenen die al jaren ervaring hebben in verschillende functies.

Het 1e deel van de formule W + D: Waarom +Denken
Wat is het onderscheidende van de formule: De ondernemer zelf, zijn motivatie en zijn manier van denken, is de belangrijkste motor voor zijn bedrijf. Als ik initiatieven zag stranden kwam dat door bijvoorbeeld een gebrek aan creativiteit om andere wegen te bewandelen, alternatieve producten of diensten te bedenken of door onbekendheid met en weerstand tegen internet en sociale media. Ook ontbrak een echte motivatie voor de bijdrage die de ondernemer wilde leveren, wat cruciaal is om de doelgroep – ik noem het ‘je publiek’ – aan zich te binden.

Vanwege het ruime aanbod aan producten en diensten letten afnemers op andere zaken. Ze herkennen zich graag in de ondernemer als persoon en in de boodschap die het bedrijf uitstraalt. Een duidelijke en herkenbare Waarom zal zichtbaarheid en vindbaarheid versterken en zo een grotere doelgroep aantrekken.

Weg met die ‘beren op de weg’
Vaak blijft de startende ondernemer hangen in een ‘werknemersmentaliteit’ en ziet veel beren op de weg: eerst zekerheid willen hebben of hij genoeg klanten en inkomen verwerft; onzekerheid over het aanbod, na jarenlange ervaring in een ooit geleerd vak; ‘doe maar gewoon..’, ‘alles is er al, wat heb ik nog toe te voegen.’

Herken je dit? Dit zijn overtuigingen die niet van jouzelf zijn, en die niet alleen een nieuwe richting in de weg staan, maar ook de stap naar ondernemerschap. Eigenschappen van een ondernemersmindset zijn bijvoorbeeld: ruimdenkend, lef, zelfvertrouwen, flexibiliteit, financieel bewustzijn, nieuwsgierigheid, maar ook gezond leven.

Het 2e deel van de formule 4P + L: Publiek, Planning, Product, Presentatie + Leren
Je hebt je nieuwe richting op basis van je visie en missie misschien al herleid tot een eerste versie van je product. Maar wie zijn jouw klanten en wat willen ze?

Ken je doelgroep
De 4P’s begint met ‘Publiek’. De meeste starters willen eerst hun bedrijfsidee en product weten, maar je doelgroep kun je al bepalen zonder dat je een bedrijfsidee hebt. De grote valkuil: een product ontwikkelen zonder dat je weet wie het gaat kopen. Daarom begin je met het kennen van je doelgroep, want deze mensen bepalen de kenmerken van jouw product, ook hoe en waar je het gaat presenteren.

Belangrijke vragen voor de vier P’s:

 • Wie is mijn doelgroep? 
 • Hoe bouw ik aan een netwerk van geïnteresseerden?
 • Welke problemen los ik op of in welke behoefte voorzie ik?
 • Hoe plan ik mijn werk?
 • Wat is mijn X-factor?
 • Welke communicatiemiddelen en social media?

Leren, gaat over professionele en persoonlijke ontwikkeling, zoals essentiële ondernemersvaardigheden, fouten durven maken, uit je comfortzone gaan.

Ondernemen in overvloed On
Ten eerste: overvloed aan middelen:

 • de giften van de natuur en de aarde
 • energie van de zon, water en mensen
 • hergebruik van materialen
 • nieuwe technieken en uitvindingen
 • (bedrijfs)ideeën

Dit alles vormt een onuitputtelijke bron.

Ten tweede: overvloed aan mogelijkheden.

Oude businessmodellen gaan uit van schaarste in de markt en concurrentie, waardoor de prijs een belangrijk gegeven is voor winstgroei en de korte termijn. Als de korte termijn leidend is, mis je alle opbrengst op de langere termijn. Daarnaast zijn er in de huidige nieuwe economie andere waarden om na te streven, zoals milieu, arbeidsparticipatie, ruilhandel, diversiteit, gezonde leefomgeving.

In deze ruimere benadering van ondernemen zijn alle delen noodzakelijk voor een succesvol bedrijf:

 • Het Waarom en de manier van Denken: de juiste mindset om ruimer te denken .
 • Publiek, Planning, Product en Presentatie: Het belang van de kwaliteit van handelen en communicatie naar het publiek.
 • Leren: het is een natuurwet dat alles wordt gezaaid, ontstaat, groeit, ontwikkelt, bloeit en vruchten afwerpt. Dat geldt voor de ondernemer, voor het product, voor zijn bedrijf en voor zijn presentatie naar buiten.

Als je deze middelen en mogelijkheden gebruikt, is er een continue stroom van input in je bedrijf. De output – resultaten als geld en opgeloste problemen – schept weer ruimte voor andere middelen en mogelijkheden.

Dit blog is gebaseerd op mijn boek ‘Van werknemer naar ondernemer’. Ben je nieuwsgierig naar het boek? Download het inkijkexemplaar op mijn website.

Op jouw ondernemerschap!

Over de auteur
Mijn naam is Leni Minderhoud en ik geloof dat ervaren professionals ondernemerschap in zich hebben. Wat ze niet beheersen kunnen ze leren. Ik ben sparring partner en coach voor jou, die van werk business wil maken, zodat je vrij en onafhankelijk kunt ondernemen. www.45plusondernemer.nl