• coaching

Verklein de kans op uitval door een mismatch

Nog te vaak begeleid ik mensen die ziek zijn geworden van hun werk. Ik heb het dan niet over de bouwvakker met rugklachten, ik heb het over een mismatch tussen wat je wilt, kunt, ambieert en wat je hebt. Door deze mismatch op tijd op te sporen verklein je de kans op uitval door ziekte. Hoe je dit doet, leg ik je graag uit.

Dingen veranderen in het leven, dus ook op de werkvloer. Het kan gaan om een verhuizing, maar ook om een bezuiniging. Ik heb meegemaakt dat de afdelingsassistent werd wegbezuinigd en ik ineens zelf mijn stukken stond te kopiëren, brieven in enveloppen deed en postzegels plakte. Dit is allemaal niet erg, maar toch, ik had ineens te maken met postzegels die op waren of kopieerpapier dat besteld moest worden.

Het kan ook voorkomen dat een bedrijf besluit om op een andere manier te gaan werken.

Omgaan met veranderingen
Momenteel is agile werken de trend. Je moet ineens met andere afdelingen delen waar jij mee bezig bent, transparant zijn. Hoezo, waar is dat voor nodig? Het ging toch altijd goed zo? Of je krijgt een nieuwe leidinggevende, die je op een ander dossier zet waar je niet om hebt gevraagd en wat je ook niet wilt. Bedrijven moeten altijd in beweging blijven om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen binnen de markt. Niet alle veranderingen pakken goed uit voor jou. In dat geval moet je er wat mee.

Stel jezelf de volgende 6 vragen
Werk is meer dan datgene wat je doet, dus wat je functie inhoudt. Je werk bestaat uit 6 onderdelen. Onderzoek of er een goede match is tussen jou en je werk door antwoord te geven op onderstaande vragen.

  1. Wat voor werk doe ik graag?
  2. Met wie wil ik werken?
  3. Waar wil ik werken?
  4. Hoe wil ik werken?
  5. Waarom wil ik werken?
  6. Wanneer wil ik werken?


Voorkom een mismatch

Leg jouw antwoorden tegen jouw huidige situatie aan. Merk je dat bijvoorbeeld de mensen met wie je nu werkt niet de mensen zijn met wie je zou willen werken? Of past de manier waarop je nu werkt (de hoe) totaal niet met wat jij graag zou willen, dan heb je mogelijk te maken met een mismatch tussen jou en dat deel van het werk.

Op zoek naar een betere match
Ook tijdens een sollicitatiegesprek wil je zoveel mogelijk informatie inwinnen over deze 6 onderdelen van het werk. Ik realiseer me dat je niet altijd een eerlijk antwoord zult krijgen. Ik besef mij ook dat als je echt werk nodig hebt, je minder noten op je zang kunt hebben. Realiseer je dat werk niet voor eeuwig is, dat er nieuwe kansen komen om werk te vinden met een betere match.

Voorkom dat je uitvalt
Kijk of er nu een te grote mismatch is tussen wat je wilt en wat je hebt en onderneem actie voordat je ziek wordt.

Over de auteur:

Marlies van Venrooij is loopbaancoach, loopbaantrainer en hoofdredacteur van LoopbaanVisie, op- en inrichter van De Loopbaan Academie. “Ik leer (toekomstig) werkenden hoe zij regie kunnen krijgen op hun loopbaan met zoveel mogelijk 'Altijd Leuk Werk' om een mismatch met het werk te voorkomen.” www.altijdleukwerk.nl